Η 40apps είναι μια συμβουλευτική εταιρία που απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες προσφέροντας τους υπηρεσίες υποστήριξης σε επιχειρηματικά και διαχειριστικά  θέματα.  Οι προσφερόμενες υπηρεσίες  αφορούν τομείς οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων όπως και οποιοδήποτε άλλο πεδίο επαγγελματικής/προσωπικής δράσης.

Έχοντας αντίληψη των υποχρεώσεων και αναγκών που ένας επαγγελματίας/ιδιώτης καλείται να αντιμετωπίσει μέσα σε μια καθημερινότητα γεμάτη προκλήσεις, η 40apps αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή προσαρμοσμένη απόλυτα στην εκάστοτε ανάγκη.